Điện thoại đặt bàn
116 HOÀNG NGÂN -  CẦU GIẤY - HÀ NỘI :  (024)3 863 8888  
 
Hotline :  0978 235 091 0917 146 956 
 

Hệ thống nhà hàng Chen By Namchen - Đỉnh cao của ẩm thực Nhật Bản

“Hãy nấu như nấu cho người mình yêu thương nhất” 
Lẩu nướng không khói Nhật Bản - Chuỗi hệ thống Nhà hàng Chen by Namchen.

Liên hệ đặt bàn ngay:
NHÀ HÀNG CHEN BY NAMCHEN
18 Đoàn Trần Nghiệp Tel: (024) 3.863 8888

Hotline: 0917 146 956
Website: https://www.nhahangchen.com ; https://www.nhahangchen.vn
Facebook: https://www.facebook.com/NhahangChenbyNamChen
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2D9D4wLEW9rWC4LBP9K0Vg
Hỗ trợ trực tuyến